7 Tipov pre čistý a funkčný odtok kanalizácie.

04.05.2023

Všetci  z nás má určite aspoň všeobecnú predstavu o tom, čo patrí a čo naopak vôbec nepatrí do  odtokov kanalizácie.  Dávame si  pozor, čo hodíme do nášho WC. Žiaľ, nie je to všeobecný trend v domácnostiach a firmách. Prinášame 7 jednoduchých tipov pre funkčný odtok. 

Ani kuchynský odpad nepatrí do kanalizácie. Vystavujeme sa  viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje usadzovanie zvyškov (oleje, mastnota, šupky...) v kanalizačnej prípojke, následné upchatie prípojky a vyhnívanie zvyškov spojené so zápachom.

Čo nevhodný odpad spôsobuje?

 • poškodzuje životné prostredie okolo nás
 • spôsobuje upchávanie kanalizačného potrubia a vyhnívanie zvyškov spojené so vznikom zapáchajúcich a výbušných plynov, ktoré môžu prenikať do vnútra vášho domova
 • ovplyvňuje náklady na likvidáciu odpadových vôd, a teda aj cenu za jej odvedenie a čistenie 

Tu je 7  jednoduchých tipov, ako zabezpečiť, aby kanalizácia bola priechodná a plne funkčná bez zanášanie sa potrubia:

 1. Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda, t. j. použitá voda z kuchyne, kúpeľne, ľudské výlučky a toaletný papier.
 2. Sanitárne produkty, ako napr. hygienické dámske vložky, tampóny, kondómy, vlhčené hygienické utierky či plienky do kanalizácie NEPATRIA! Zabaľte ich a dajte do smetného koša.
 3. Použitý rastlinný olej (aj prepražený) zbierajte do samostatných plastových nádob, ktoré môžete odovzdať na zbernom dvore, prípadne na vybraných čerpacích staniciach. Ostatné tuky ako aj masť po varení patria do smetného koša, a teda do komunálneho odpadu.
 4. Zvyšky jedla, ako omáčky, cestoviny či polievky nevylievajte do kanalizácie! Tie patria do smetného koša.
 5. Nebezpečný odpad – chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby – predstavujú veľké nebezpečenstvo pre životné prostredie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. Uzavreté v pevných obaloch ich zneškodnia firmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie. Prípadne sa informujte na vašom obvodnom úrade životného prostredia, krajskom úrade životného prostredia, obecnom úrade. Informácie vám poskytne aj Ministerstvo životného prostredia.
 6. Lieky, injekčné striekačky ani tabletky nesplachujte, ale odneste ich do lekární a nemocníc.Je potrebné správať sa zodpovedne a uvedomiť si dôsledky nedodržiavania uvedených zásad. Nie vždy je totiž možné odstrániť poruchu (miesto upchatia) bez rozkopávkových prác.
 7. KANALIZÁCIA NIE JE ODPADKOVÝ KÔŠ - ZHRNUTIE 

  Čo do kanalizácie nepatrí:

  • VLHČENÉ OBRÚSKY A UTIERKY
  • stavebný odpad
  • chemikálie, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, dezinfekčné prostriedky, lieky
  • ropné materiály a tuky
  • textilné produkty (napr. dámske pančuchy) a iné tkaniny
  • komunálny odpad
  • zvyšky jedál, kosti a pod.
  • dámske hygienické vložky, jednorazové detské plienky, vata a vatové tyčinky, kondómy
  • zvieracie fekálie, srsť, vlasy
  • cigaretové ohorky
www.krtkovanie-malacky.sk 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!